Regulamin zakupów

Sklep internetowy teamactive.pl, dostępny pod adresem teamactive.pl, prowadzony jest przez East Trade 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Akacjowa 3 7282321781
Aktualizacja polityki prywatności:

Szanowni Państwo w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako East Trade  jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód. Więcej informacji na temat wchodzącego w życie RODO, znajdą Państwo poniżej. Pełna treść zaktualizowanej Polityki Prywatności znajduje się na stałe na stronie naszego sklepu. Wszelkie pytania związane z RODO, prosimy kierować na adres kontakt@teamactive.pl
1. Sklep internetowy teamactive.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez strony teamactive.pl

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

6. Możliwe są następujące formy płatności:
– Przelewem online. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.
– Paypal.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

7. Czas realizacji zamówienia zależny jest od daty zaksięgowania wpłaty za towar ( w przypadku przelewu bankowego) i wynosi do 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówienia za pobraniem termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Przesyłki dostarczane są firmą kurierską lub pocztą Polską – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Firma East Trade  nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie lub poczty polskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową,  reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności, dowodem zakupu,  oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym z pracownikiem Firmy East Trade , na adres , ul. Akacjowa 3, Wiśniowa Góra , 95-020 Andrespol.

9. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru w ramach gwarancji lub w wyniku niezgodności z umową, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

13. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nieużywane. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru . W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu należy skontaktować się z pracownikiem sklepu, a następnie po uzgodnieniu terminu wysyłki towar prosimy wysłać na adres: East Trade , ul. Akacjowa 3, 95-020 Wiśniowa Góra. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć: dowód zakupu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca bądz korekta paragonu. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej lub paragonu, a po otrzymaniu jej, w ciągu 10 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

14. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu kwiaty-sztuczne.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

16. Zespół sklepu teamactive.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Możliwe są błędy w sprawach opisu technicznego, stanu ilościowego, palety kolorów i ceny produktów i zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od umowy w wyniku odkrycia zaistniałego błędu. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

17. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie teamactive.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

18. Polityka Prywatności. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest East Trade 95-020 Wiśniowa Góra ul Akacjowa 3(dalej „My”) właściciel sklepu internetowego teamactive.pl Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@teamactive.pl  Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywanie transakcji i płatności za towary sprzedane w naszym sklepie internetowym; • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; • obsługi reklamacji w sklepie internetowym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: • adres e-mail, hasło, dane teleadresowe, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Nie musisz zakładać stałego konta w naszym sklepie internetowym, zawsze możesz wykonać zakupy jednorazowo podając w/w dane w celu wykonania wysyłki towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów w naszym sklepie internetowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Nas, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawe, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Nasze obowiązki jako podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe: Twoje dobrowolnie podane dane w momencie zawierania z nami umowy zakupu na odległość zostają użyte tylko i wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży i dokumentów transportowych. My jako podmiot przetwarzający zobowiązujemy się do : – zabezpieczenia danych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. – dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych. – zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych – właściwe zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych za pomocą zmienianych okresowo loginów i haseł. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe używane są tylko i wyłącznie do celów wystawiania dokumentów sprzedaży i wysyłki zamówionych przez Ciebie towarów na wskazany adres. Dane te udostępniamy zewnętrznej firmie księgowej, a także platformie kurierskiej na potrzeby wysyłki towaru. Adresy w/w podmiotów dostępne są w każdej chwili na twoje żądanie. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów rozliczeniowych i transportowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nigdy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jak chronimy twoje dane osobowe? Twoje dane przez nasz sklep internetowy trafiają na serwer największego operatora hostingowego w Polsce – home.pl. Serwery home.pl posiadają szereg zabezpieczeń najnowszej generacji w celu ochrony danych w tym: Antyspam, Antywirus, Obsługa certyfikatów SSL, Kopie bezpieczeństwa. Firmy zewnętrzne do których przekazujemy twoje dane w celach rozliczeniowych i transportowych są związane z nami umowami o powierzaniu i przetwarzaniu danych osobowych, co obliguje je do pełnej ochrony w/w danych.